Přehled zaměstnanců a jejich emailové adresy:


Psychologové

  PhDr. Věra Nopová, zást.ředitele - no­pova@pppopava.cz
  PhDr. Hana Říčná - ricna@pppopava.cz
  PhDr. Radoslava Laníková - la­nikova@pppopava.cz
  Mgr. Naděžda Herudková - he­rudkova@pppopava.cz
  PhDr. Monika Ticháčková - ti­chackova@pppopava.cz
  Mgr. Markéta Kukelková Zaydlarová - ppp.hlucin@seznam.cz
  Mgr.Tereza Mahdalová – ppp.hlucin@seznam.cz
  Mgr.František Hodný - hodny@pppopava.cz

Speciální pedagogové

  Mgr. Ivo Schvan, ředitel - sc­hvan@pppopava.cz
                                        in­fo@pppopava.cz
  Mgr. Karla Rozkošná - ro­zkosna@pppopava.cz
  Mgr. Dagmar Gazdová - pp­p.vitkov@centrum.cz
  Mgr. Vladimíra Šaršová - pp­p.hlucin@seznam.cz
  Mgr. Zuzana Pavelová - pa­velova@pppopava.cz
  Mgr. Dana Diatilová - di­atilova@pppopava.cz
  Mgr. Lucie Hebdová - he­bdova@pppopava.cz
  Mgr.Anna Resslerová – resslerova@pppopava.cz
  Mgr.Zuzana Jurečková – jureckova@pppopava.cz
  Mgr.Nicola Lampová - lampova@pppopava.cz

Oblastní metodik prevence – metodik PPP

  Mgr. Lucie Šimečková - si­meckova@pppopava.cz

Sociální pracovníci

  Monika Kučerová - pp­p.hlucin@seznam.cz
  Kamila Továrková - to­varkova@pppopava.cz
  Mgr.Ondřej Hopp – ppp.vitkov@centrum.cz
  Bc.Gabriela Rothová, rothova@pppopava.cz

Účetní, ostatní zaměstnanci

  Hana Sýkorová - sy­korova@pppopava.cz